Sayfalar

6 Mart 2011 Pazar

Bebeğe Yemek Yedirme Yolları

Çocuklar yemek yemeyi neden reddederler?

Bebeğe Yemek Yedirme


Yemek yemeyi reddeden çocuklar bu davranışları ile bir bakıma kendi dediklerini yaptırtma çabası içindedirler. Bu çocukların ya*şamlarının başka alanlarında da inatçı bir kişilik sergiledikleri, hatta genellikle uyku problemlerinin de olduğu görülür. Ancak an*ne babalar özellikle beslenme konusunda hassas oldukları için ge*nellikle daha çok beslenme problemi üzerinde yoğunlaşırlar. Hat*ta pek çok anne çocuğunu besleyemediği düşüncesi ile suçluluk duyar. Ancak burada görünen kaygı çocuğu fiziksel olarak besle*yememek de olsa, kaygının asıl nedeni çocuğuna yetememek, ye*terince iyi bir anne olmadığını düşünmekten kaynaklanır.

Bazı durumlarda çocuğunun beslenmesi, anne için bir saplan*tıya bile dönüşmüş olabilir. Böyle durumlarda çocuk ile araların*daki ilişki daha da bozulacağından, yemek yemek çocuk tarafın*dan tam bir reddedişe dönüşebilir. Zamanla çocuk artık sadece ye*meyi değil ilişkiyi de reddeder konuma gelir.
Yemek yemeyi reddeden çocukların bebeklik deneyimlerine ba*kıldığında genellikle bu sorunlarının haşalarda da olduğu dikkati çeker. Özellikle iki yaşından sonra daha çok bağımsızlaşan çocu*ğun anne baba üzerinde kontrol sağladığı, ilişki içinde en etkin zaman yemek yemedir.

Çocukların yemek yemeyi reddetmelerinin ileride doğuracağı sonuçlar sorunun boyutuna göre değişir. Eğer bu durum birkaç ay devam ederse mutlaka konunun uzmanı bir çocuk doktoruna ön*celikli olarak gidilmelidir.

Çocuğa yemek yedirme yolları

Anne babanın böyle bir sorunla karşılaştıklarında yapabilecek*leri en doğru şey çocuklarına her zamankinden daha fazla zaman ayırarak ilgi göstermeleridir. Çocuk yemek yemeyi reddettiği za*manlarda çocuğa çok fazla ilgi gösterek bunun üzerinde durmak çocuğun bu davranışının daha çok pekişmesine neden olur. Bunun yerine çocuk yediğinde ilgi gösterek övgülerde bulunmak olumlu davranışın pekişmesini sağlar. Çocukluğunda yemek yemeyi reddedenlerin ileriki yaşamlarında yeme bozukluğu ya*şayacaklarına dair kesin bir bilgi yoktur.

Çocuk, üzerinde bir baskı hissetmemelidir. Beslenme ve disiplinin çocuğun hayatında iki farklı alan olması gerekir. Sözgelimi eğer çocuğunu*za yemeğini bitirmesi halinde çikolata vereceğinizi söylerseniz, ço*cuk yemek yemeyi katlanılması gereken bir eziyet, çikolatayı da bunun karşılığında aldığı bir ödül olarak görecektir. Böylece de ço*cuk için çikolata daha çok önem ve değer kazanırken yemek için aksi söz konusu olur.

Eğer çocuğunuz açsa onun önce rahat bir şekilde hazırladıkla*rınızı yemesine olanak verin. Şayet yemeyi reddediyorsa bir son*raki yemek zamanına kadar hiçbir şey yiyemeyeceğini ona söyle*yin ve sözünüzde de durun.

Beslenme zamanının keyifli bir paylaşıma dönüştürülmesi ço*cuğun yemesine yardım eder. Bu nedenle de aç değilseniz bile bir*likte oturmanız belki bir elma yiyerek ona eşlik etmeniz çocuğu mut*lu eder. Çocuğunuza konusu beslenme olan şarkılar, tekerlemeler öğreterek ve söylerken ona eşlik ederek çocuğunuzun yemeğe ba*kış açısının değişmesine de yardım etmiş olursunuz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

*********************

Bebek Bakımı - Bebek Beslenmesi - Bebek Sağlığı Hamilelik - Tüp Bebek - Doğum -- Çocuk Eğitimi çocuk gelisimi, Çocuk Psikolojisi