Sayfalar

20 Şubat 2011 Pazar

Bebeklerde Uyku Bozukluğu

Bebeklerde Uyku Bozukluğu

Uyku dinlenme halidir. Uyku sırasında bilincin tepki gücü ve etkinliği büyük ölçüde azaldığı için bilincin bir anlamda uyuş*masından söz edilebilir. Uyku, insan ömrünün yaklaşık üçte birini oluşturur. Diğer aktivitelere harcadığımızdan daha fazla zamanı uykuda geçiririz. Uyku kendimizi iyi hissetmemiz için gereklidir ve uykunun hayati bir önemi vardır.

Uyku beş farklı dönemden oluşur. 1953'te E. Aserinsky ve N. Kleitman uyku tiplerinin hızlı göz hareketleri ile bağlantılı olduğu*nu açıkladılar Bu dönemlerden biri REM (Hızlı Göz Hareketleri-Rapid Eye Movement), diğerleri ise Non-REM (NREM) olarak ad*landırılmaktadır.

REM uykusu uyanıklık durumuna çok yakındır. REM. evresin*de fizyolojik etkinlik, beyne giden kan ve oksijen, vücut hareket*leri ve kaslardaki kasılmalar artar. REM uykusunda motor nöron*lar uyarılır, frenlenir. Rüyalar genellikle REM uykusunda görülür. Gecenin ilk REM uykusu 90 dakikalık bir yavaş dalga (NREM) uy*kusundan sonra gelir ve birkaç dakika sürer. Son REM uykusu 20-30 dakika sürer. Bundan sonra uyanılır. Hatırlanan rüyalar ge*nellikle bu son evrede görülen rüyalardır. Stresli ya da uykusuz geçen bir dönemin ardından derin uyku süresi azalır, REM süresi uzar. Bu evre uykunun diğer evrelerinin arasına serpiştirilmiştir.

Çocuklarda Uyku Düzeni

Hamilelik ve Bebeğin Uyku Düzeni

Hamilelik sürecinin bebeğin uyku düzeni üzerinde etkisi var mıdır?

Hamilelik fizyolojik olduğu kadar psikolojik bir hazırlanma süreci*dir. Hamileliliğin nasıl geçirildiğinin, bu süreçte anne adayının fizik*sel ve ruhsal sağlığının, doğumdan sonra hem anne hem de bebek üzerindeki etkileri her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu hamilelik sürecini bebeğini düşürme endişesi gibi sağlık problemleri ya da depresif duygu durumu içinde geçiren anne adaylarının bebeklerinin doğumdan sonra uyku problemi ya*şadıkları görülmüştür. Yine araştırmalar kaygılı bir hamilelik süreci geçiren kadınların bebeklerinin doğumdan sonra oldukça hareketli olduklarını ve uyku problemi yaşadıklarını göstermektedir.

Bebeklerde uyku sorunu

Anne adayının hamilelik sürecindeki olası fiziksel problemlere karşı hassasiyeti doğumdan sonraki ilk haftalarda bebeğin uyku düzenini etkiler. Doğumdan sonraki ilk haftalarda, bebeğin uyku düzeni, bebeğin nörofizyolojik durumu ve annesi ile arasındaki duygusal ilişkinin niteliğinden etkilenir. Eğer kadının hamilelik sü*recinde bir sağlık problemi varsa, bu onun bebeğinin diline ne ka*dar uyum sağlayacağını etkileyebilir. Anne adayı yaşadığı duygusal problemler nedeniyle fiziksel problemler de yaşayabilir. Anne adayının duygulanımındaki farklılıkları ve kendisini ifade etme biçimini bebek, anne adayının beden dili aracılığıyla kolaylıkla algılar.

Bebeklerde uyku bozuklukları

Annenin doğumdan hemen sonraki uyku dengesi de yine be*beğin uykusunu etkileyen faktörlerdendir. Annenin doğum sonra*sı uyku problemi yaşaması sadece doğum sonrası depresyonun belirtilerinden değil, uykusuzluğu onun direncini azaltacağı için doğum sonrası depresyonun tetikleyicilerindendir de aynı zaman*da. Uykunun anne için bir başka katkısı da kadının kendi kişiliği*ni bir bütün olarak algılaması ve kişiliğinde parçalanmayı yaşama*sına engel olmasıdır. Doğum sonrası annenin yaşayacağı uyku*suzluk bebeği ile ilişkisini etkileyecektir. Annenin doğumdan son*ra kendine gelmesini, toparlanmasını sağlayan en önemli şey be*beği ile kuracağı nitelikli ilişki olduğundan annenin uykularına özen göstermesi gerekir.

Bebeklerde uyku problemi üzerine düşünürken mutlaka hami*lelikten itibaren bebeğin öyküsünün dikkate alınması gerekir. Ha*milelik süreci ve doğumdan hemen sonra annenin kendi uyku dü*zeni bebeklerde uyku probleminin nedenlerindendir. Sorunun aşıl*ması için anne ve babanın tüm bu değişkenlerin farkında bir şekil*de bebekleri ile aralarındaki ilişkinin niteliğini arttırmaları gerekir.

Premature Bebeklerde Uyku Sorunu - Prematüre doğan bebeklerin uykuları

Prematüre doğan bebeklerin uykuları bu durumdan nasıl etkilenir?Prematüre doğan bebeklerin çoğu uyku problemleri yaşarlar. Bu*nun nedeni prematüre doğumun hem bebek hem de anne için ola*ğanın dışında bir durum olmasıdır. Üstelik de prematüre doğum*larda hamilelik süreci de anne için genellikle zor geçer. Sözgelimi hamilelikte anne adayının yüksek tansiyon problemi varsa daha hamilelik döneminde başlayan bir stres söz konusudur. Ayrıca beklenmeyen, planlanmamış bir sezaryenle müdahalenin annenin üzerinde olduğu kadar bebeğin üzerinde de olumsuz sonuçlan vardır. Sezaryenle doğumda bebek için çevre değişimi çok hızlı bir şekilde ve birdenbire yaşanır. Oysa normal doğumda bebek için bir geçiş sürecinin yaşanması söz konusudur. Normal bir doğumun bile bebek için travmatik bir deneyim olduğunu düşünürsek pre*matüre doğumda bebeğin yaşayacağı travma çok daha fazladır.

4 aylık bebeklerde uyku sorunu

Bebeklerde Uyku Problemi TedavisiUyku probleminin çözümüne yönelik davranışçı ve analitik yaklaşımlar arasında ne gibi farklar vardır?

Beslenme ve uyku problemlerini ele alırken bu kitapta genel ola*rak benimsenen yaklaşım analitik yaklaşımdır. Belki aranızda sözgelimi bebeklerde uyku problemleri üzerine düşürken geçmiş deneyimler, anne babanın kendi çocukluk deneyimleri üzerinde durmanın pratik anlamda çok da yararlı olmayacağını, onun yerine şimdiye, problemin kendisine odaklı düşünmenin daha yararlı olacağını düşünenleriniz olabilir. Ancak uyku problemi aile birey*lerinin birbirlerini anlamada, birbirlerine doğru tepkiler vermekte zorlandıkları zamanlarda ortaya çıkar.

Çocuklarda uyku problemi tedavisi

Bebek Emzirme Tekniği, Hamilelikte Çocuk Emzirme

Bebek Emzirme Tekniği, Hamilelikte Çocuk Emzirme

Anne çocuğunu ya yatarak ya da oturarak emzirir. Yatarak emzirme, lohusalığın ilk günlerinde yapılır. Anne biraz yana dö*ner, sırtı yastıkla düzeltilmiştir. Hangi memesini bebeğine vere*cekse o kolunu yarı açar ve yorgan ya da ufak bir yastık üzerinde yatan bebek annesinin koluna yan olarak uzatılır. Yutması kolay olsun diye çocuğun başı ve gövdesi biraz yüksek tutulur. Anne meme ucunu işaret ve orta parmakları arasında tutarak çocuğun ağzına yaklaştırır. Meme ucu hafifçe bebeğin dudaklarına değdirilir ve bir iki damla süt sıkılırsa refleks olarak, bebek hemen emme hareketleri yapmaya başlar. Burada dikkat edilecek en önemli nokta, çocuğunu emziren anne memesinin üstüne zaman zaman bastırarak sütün meme ucundan akışını kolaylaştırmasıdır.

Bebeklerde Su Kaybı

Su kaybı bebeği huzursuz ediyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Pediatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Kılınç, bebeklerde su kaybının huzursuzluk, iştahsızlık, sürekli ağlama, aşırı durumlarda ise şoka neden olabildiğini söyledi.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Pediatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Kılınç, yaptığı açıklamada, özellikle yaz dönemlerinde terlemeyle birlikte bebeklerin ve çocukların su kaybettiğini belirtti. Çocukların bu durumda ebeveynlerinden susadıklarını söyleyerek su isteyebildiklerini kaydeden Kılınç, ancak bebeklerin kendilerini ifade edemediklerini vurguladı.
Ebeveynlerin bu gerçeği göz ardı etmemelerini isteyen Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Bebeklerde su kaybı huzursuzluk, iştahsızlık, sürekli ağlama ve aşırı durumlarda ise şoka neden olabilir. Huzursuzlukla başlayan belirtiler bebeğin su dengesinin korunmaması halinde yemek yememeyi ve sürekli ağlamayı beraberinde getirir. Sonrasında ise bebek sürekli uyuma eğilimindedir. Aşırı su kaybı yaşayan bebek ise bu durumun sonucu olarak şoka girebilir.''
Kılınç, özellikle aşırı sıcak günlerde bebeklere mutlaka sık aralıklarla su verilmesi gerektiğini, bunun bebeğin su kaybının önlenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Sıcak çarpması ve burun kanaması


Yeni doğan bebeğin beslenmesi


Yeni doğan bebek beslenmesi sorunu bakım sorunundan çok daha güçtür. Güçlüklerin iki nedeni olabilir. Birincisi, yutma ve emme yeteneklerinin tam gelişmemiş olma*sı; ikincisi, sindirim sistemlerinin güçsüzlüğüdür. Bu nedenle, erken doğan bebeğin emme, yutma ve sindirim yeteneklerin*den emin olmadıkça ağızdan beslenmesi sakıncalıdır.

Bebeğinize masaj yapın

Bebeklerde düzenli ve sağlıklı yapılan masajın kilo artışı ve boy uzamasını sağladığı bildirildi.
Konya - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rahmi Örs, bebeğe ilk masaj uygulamasının doğumdan 15 gün sonra başlaması gerektiğini söyledi.
Masajın bebeğe nitelikli, programlı dokunma olduğunu ifade eden Örs, sistemli bir şekilde yapılmasının ise çok önemli olduğunu belirtti.
Masajın anne ve bebek arasındaki dokunma duygusunu, duygusal bağı geliştirdiğini ifade eden Örs, ''Dokunma yoluyla bebeğin vücudunda bir takım hormonların salınımı artar'' dedi.
Örs, masajın bebeğin gelişmesini hızlandıran bir etkiye sahip olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
''Düzenli yapılan masaj, bebeğin dolaşım sistemini canlandırır. Solunum ve sindirimini etkin hale getirir. Masajın bebekte gördüğümüz en önemli etkisi sakinleştirici özelliğidir. Masaj bebeklerde ağrıları azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Masaj uygulaması bebeklerde ağırlık ve boy artışları üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Masaj yapılan bebeklerin boyları diğer bebeklere göre daha hızlı uzar, kiloları daha hızlı artar. Yine masaj uygulanan bebekler diğerlerine göre daha fazla çevreyle ilgili olurlar, aktif ve canlı davranış sergilerler. Ellerine verilen nesneleri ağızına götürebilme ve hareket eden cisim ya da kişileri takip etme süreleri daha erken gerçekleşir. Sevgi dolu ve güven verici dokunuşlar ve kucaklamalar bir bebeğin sağlıklı gelişiminde ve anne babası ile daha sağlıklı bir etkileşim kurmasında büyük önem taşıyor.''

Masaj nasıl uygulanmalı?

Gebelikte Ağrı Kesici Kullanırken Dikkat Edilecekler

Gebelikte, baş ağrısı, diş ağrısı, migren ağrısı, gribal enfeksiyon, yüksek ateş gibi durumlarda analjezik ihtiyacı doğabilmektedir. Bu nedenle gebelikte analjezik kullanımı da önem arz etmektedir. Bilindiği üzere, ilaçların genel sistemik yan etkileri haricinde insan fetüsüne de çeşitli derecelerde zararlı etkileri olabilmektedir.

Annenin sesinin bebeğin dil gelişimine etkisi

Annenin sesi dil gelişimini etkiliyor

Annenin sesinin, yenidoğanın beyninde dil öğrenmeyle ilgili bölümlerin etkinleşmesinde özel bir rol oynadığı bildirildi.
Montreal Üniversitesi ve Sainte-Justine Üniversite Hastanesi Araştırma Merkezi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, yenidoğanların beyinlerinde dil öğrenmeyle ilgili bölümlerin, annenin sesiyle etkinleştiğini ortaya koydu.
Araştırma çerçevesinde, bebeklerin doğumdan sonra 24 saat içinde beyinlerindeki elektriksel kayıtlar izlendi. İzleme sonucu, beyin sinyallerinin bebeklerin diğer kadın seslerine, annelerinin seslerine verdikleri tepkiyi vermezken, bu seslerin, sadece beyinde seslerin tanınmasıyla ilgili bölümlerini etkin hale getirdiğini gösterdi.

Bebekler ne kadar emzirilmeli?

Bebekler ne zamana kadar emzirilmeli?


İngiliz araştırmacıların açıklamaları, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) bebeklerin emzirilmesine dair tavsiyelerini tartışmaya açtı.
WHO, bebeklerin ilk altı ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmesi gerektiğini, böylece çocukların alerji gibi sorunlara karşı korunacağını söylüyor.


Bebeklerin Göz Rengi Niçin Değişir

Bebeklerde Göz Rengi,Bebeklerin Göz Rengi Neden Değişir,Bebek Gözlerinin Rengi Niçin Değişir,Bebeklerin Göz Rengi nasıl Değişir,
Yeni doğan bebeklerin gözleri neden lacivert olur? Neden kahverengi, mavi, ela, yeşil olmaz diye merak ediyorsanız işte cevabı;
Aslında yeni doğmuş bir bebeğin gözleri renkli değildir. Çünkü doğum esnasında bebeğin gözlerinde renk hücreleri bulunmaz.
Bu nedenle bebeğin gözleri hiçbir ışığı yakalayamaz ve gelen ışığı geri yansıtır. Bu yansıyan ışığın rengi de mavimsi bir renktir. Bu renk bebeğin gözüne vurduğunda gözünün lacivert görünmesine sebep olur. Bebekler 8-9 aylık olduğunda gerçek göz rengine kavuşur.

Bebeklerde Diş Çıkarma

Bebeklerde Diş Çıkarma, Bebeklerin İlk Dişi Ne zaman Çıkar, Bebeklerin hangi Dişi Hangi Ayda Çıkar, Bebeğin İlk Dişi

yeni doğmuş bir bebeğin ağzına bakınca o yumuşak pembe diş etlerinin altında diş oluşumunun başlamış bulunduğuna inanmak zordur.
İlk dişlerin kökleri yetişkinlerdeki sürekli dişlerin temellerini oluşturur. Bu nedenle sağlam dişlere sahip olmak isteniyorsa diş gelişmesinin hiçbir aşaması ihmal edilmemelidir.
Bebek dört yada beş aylıkken alt çenenin ortasında minnacık bebek dişleri belirir. Aylar geçtikçe düzenli aralıklarla yeni dişler belirir ve çok geçmeden köpek dişleri çıkar.
Sonra küçük azılara sıra gelir. İki buçuk üç yaş arasında iyi beslenmeyle süt dişlerinin yirmisi de tamamlanır.
Kısa zaman öncesine kadar süt dişleri ufak kurcalamalarla yok edilmeğe çalışılırdı. Bugünkü tutumsa çok erken yaştan diş bakımı alışkanlığını çocuklara vererek süt dişlerinin korunmasıdır.

Bebeklerin Başı Neden Terler?

Bebeklerde Baş Terlemesinin Nedenleri


Zamanında doğan bebeklerde ilk üç gün içinde ısı dengesinin sağlanmasına yönelik işlemler başlar.
• Terleme ilk olarak alında başlar ve daha sonra gövde ve ekstremitelerde ortaya çıkar. Preterm bebeklerde yaşamın ilk günlerinde ısıya karşı terleme görülmez.
• Deri vücudun ısısını kontrol etmede yardımcı olur. Çok küçük çocuklarda, aşırı sıcak ya da soğukla başa çıkmada ısı kontrolü daha zordur.
• Üşümemesi için ne kadar giydireceğinize gelince; yetişkinlere göre bir kat fazla giysi giydirilmesi, uykusu sırasında üzerinin örtülmesi yeterlidir.
• Çok küçük bebeklerde el ve ayaklar soğukta mavi benekli bir görünüm alabilir. Bu önemli bir sorun değildir. Ancak, soğukta el ve ayakları örtmek bu durumu önleyecektir.
• Giyimli olduğu halde elleri soğuksa üşüyor olabilir, kolayca terliyorsa fazla giydirilmiş olabilir. Koltuk altından derece ile ölçülen vücut ısısı 36-36.5°C ise üşümüyor demektir.
• Bebeğinize kundak yapmayınız. Kundak doğumda normal olan bebeğin kalçasında çıkıklığa yol açabilir. Bunun yerine bebeğinize onlar için yapılmış zıbın, tulum, pijama şeklinde giysileri giydiriniz. Bazen bebeklerin kaburga kemiklerinin batmaması için göğüs çevresine sıkı sıkıya bir sargı yaparlar. Bunu da yapmayınız, bu sargılar bebeğinizin nefes alıp vermesini güçleştirir. Bebeğiniz için çarşıdan aldığınız giysileri paketini ilk siz açsanız bile yıkamadan giydirmeyiniz. Pamuklu, yumuşak dikişli, rahat ve kolay yıkanıp ütülenebilen, tüylü olmayan kumaşlardan yapılan bebek giysilerini ve battaniyelerini tercih ediniz. Bebeğinizin giysi ve battaniyelerini, havlu ve nevresimlerini sabun veya sabun tozu ile yıkayınız ve ütüleyiniz. Çamaşır makinesinin son durulama işleminde suya herhangi bir kimyasal madde ilave etmek gerekmez.

Bebeğinizle iletişim

Bebeğinizle iletişimde mucize yöntem

Uzmanlara göre anne ve babaların henüz konuşamayan bebeklerinin derdini anlayıp ağlama krizlerini önlemeleri hayal değil.
Eğitim ve dil gelişimi alanlarında ABD ve Japonya'da öğrenim gören ve araştırmalar yürüten Yasemin Yusufoff'un kaleme aldığı ''Bebek İşaret Dili'' kitabında, ailelere minik yavrularıyla işaret dilini kullanarak daha kolay iletişim kurmaları için yol gösterici öneriler yer alıyor. Bebek işaret dilini ABD'de yıllardır anne ve babaların kullandığını, bunun uzmanlar tarafından ''bebek bezinden sonraki en önemli buluş'' olarak nitelendirildiğini belirten Yusufoff, ''Bebek işaret dili, bebekler akıcı konuşmaya başlamadan önce kendilerini ifade etmelerini sağlayan çok önemli bir araçtır. Bebeklere bu işaretleri öğretmek, baş baş yapmayı ya da öpücük göndermeyi öğretmek kadar kolay'' dedi.