Sayfalar

27 Eylül 2011 Salı

Yeni tüp bebek merkezleri açılacak

Hem bölgesel hem de sektörel planlamaya gidilmesi amacıyla kamu ve üniversitelerde yeni tüp bebek merkezleri açılacak.

Sağlık Bakanlığı, 24 sağlık bölgesine ayırdığı Türkiye genelinde 30 yeni üremeye yardımcı tedavi merkezi açma kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan imzalı yazıda, planlama kararına dayanak oluşturan ''Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik''in 7'nci maddesinin 1'inci fıkrası anımsatıldı.
Söz konusu fıkrada, ''Üremeye Yardımcı Merkezler, kamu ve özel hastaneler bünyesinde ünite olarak Bakanlıkça yapılacak planlama dahilinde açılır. Planlama; atıl kapasite oluşturulmaması ve kaynakların en verimli şekilde kullanılması için mevcut merkezlerin çalışma performansları ve hizmet kaliteleri de dikkate alınarak ülke, bölge ve il bazında merkeze olan ihtiyaca göre Bakanlıkça yapılarak, Bakanlığın resmi internet sayfasında duyurulur. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra müstakil merkez olarak faaliyet göstermek üzere merkez açma başvuruları kabul edilmez'' hükmünün yer aldığına dikkat çekildi.
Yazıda, bu doğrultuda, üremeye yardımcı tedavi merkezleriyle ilgili yeni planlamaya gidildiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan, yaptığı açıklamada, ülke kaynaklarının akılcı kullanılması amacıyla sağlık kurumlarıyla ilgili planlamaya gidildiğini, yeni diyaliz, organ nakli, kardiyovasküler cerrahi ve üremeye yardımcı tedavi merkezlerinin açılmasının bu planlama çerçevesinde mümkün olabildiğine işaret etti.
Bu planlama doğrultusunda, kamuda ve üniversitelerde yeni üremeye yardımcı tedavi merkezleri kurulmasının kararlaştırıldığını bildiren Şencan, ''Hem bölgesel hem de sektörel planlamaya ihtiyaç var. Bu nedenle dengeli bir dağılım için oluşturulan sağlık bölgelerinde yeni merkezler kurulacak'' dedi.

Yeni merkez açılacak iller

Sağlık Bakanlığının kamu ya da üniversitelerde yeni üremeye yardımcı tedavi merkezi açılmasını kararlaştırdığı iller şöyle:
Çorum (1), Sakarya (1), Zonguldak (1), Bolu (1), Diyarbakır (2), Edirne (1), Çanakkale (1), Afyon (1), Manisa (1), Denizli (1), Aydın (1), Konya (2), Mersin (1), Adana (1), Hatay (1), Kayseri (1), Ordu (1), Samsun (1), Sivas (1), Kahramanmaraş (1), Gaziantep (1), Rize (1), Erzurum (2), Elazığ (1), Malatya (1), Şanlıurfa (1), Van (1).

Yeni tüp bebek merkezleri geliyor

Hem bölgesel hem de sektörel planlamaya gidilmesi amacıyla kamu ve üniversitelerde yeni tüp bebek merkezleri açılacak.

Sağlık Bakanlığı, 24 sağlık bölgesine ayırdığı Türkiye genelinde 30 yeni üremeye yardımcı tedavi merkezi açma kararı aldı.
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan imzalı yazıda, planlama kararına dayanak oluşturan ''Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik''in 7'nci maddesinin 1'inci fıkrası anımsatıldı.

Hamilelikte kemoterapi bebeğe zarar vermiyor

Kanser hastası hamilelere uygulanan kemoterapinin bebeğe zarar vermediği açıklandı.

Güçlü kemoterapi ilaçlarının anne karnındaki bebeğe olası olumsuz etkilerini araştıran kanser uzmanları, söz konusu ilaçların bebeğe zarar vermediğini, ancak erken doğum durumunda bebeklerin etkilenebileceğini belirledi.

26 Eylül 2011 Pazartesi

Çocuklarda kansızlık sık görülüyor

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanı ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Erol, Türkiye'de okul çağı çocuklarının yüzde 30'unda demir eksikliği anemisi görüldüğünü ve bunun da öğrenmeyi ve okul başarısını olumsuz yönde etkilediğini belirterek ''Bu durumun önlenebilmesi için demir yönünden zengin bir gıda olan kırmızı et tüketilmelidir'' dedi.

Prof. Dr. Erol, yaptığı açıklamada, çocukların sindirilebilirliği yüksek olan proteinleri almalarının önemli olduğunu, kırmızı et tüketiminin de çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunduğunu belirtti.
Dünya gıda üretiminin, nüfusun tamamına yetecek düzeyde olmasına karşın, gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca çocuğun açlık ve yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Erol, şu bilgileri verdi:

18 Eylül 2011 Pazar

Bebeklerin Yüz İfadeleri, Baby Facial Expression

bebeğin yüz ifadeleri, baby Facial expression, şaşkın ve mutlu
bebeğin yüz ifadeleri, baby Facial expression

Çocukta Göz Bozukluğu

Yaramaz mı, gözleri mi bozuk?

Uzmanlara göre, yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamaya hazırlanan öğrencilerin okul yaşamlarında başarılarını etkileyen sorunların başında, göz bozuklukları geliyor.
Uzmanlar, televizyonu ya da tahtayı yakına gelerek izlemeye çalışan, dikkatini uzun süre toplayamayan, çevresinde bu yüzden ''yaramaz'' olarak algılanan çocukların özellikle göz hekimine yönlendirilmesini öneriyor.

12 Eylül 2011 Pazartesi

Dudak-Damak Yarığı ile Doğmuş Çocuklarda / Bebeklerde dudak ve damak yarıkları

Doğan her 1000 bebekten birinde dudak yarığı, 2500 bebekten birinde ise damak yarığı görülüyor. Ailelerin mutluluğu ve bebeklerin sağlığı için oldukça büyük önem taşıyan dudak ve damak yarığı sorununun nedenlerini, engellemek için alınabilecek önlemleri ve ameliyatın hangi ayda gerçekleştirilmesi gerektiğini Prof. Dr. Deniz İşcen’e sorduk.- Bebeklerde dudak ve damak yarıklarının görülme sıklığı ve nedenleri nelerdir?

Çocuklarda damak yarığı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gökalan Kara, doğuştan damak yarığı olan çocukların ileride konuşma bozukluğu ve işitme sorunu yaşamaması için özenle takip edilerek tedavilerinin sağlanması gerektiğini bildirdi.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gökalan Kara, damak ve dudak yarıklarının en çok rastlanan doğumsal yüz deformitesi olduğunu belirtti.
Damak, dudak yarıklarının akraba evlilikleriyle ya da annenin hamileliğinin ilk dönemlerinde karşılaştığı radyasyon, ilaç alımı veya çeşitli hastalıklar nedeniyle çok rastlanan bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden Kara, ''Özellikle bizim toplulumuzda dünyadaki diğer ırklara göre daha fazla görülüyor. Bu da ülkemizde akraba evliliklerinin fazla olmasına bağlanabilir. Hemen hemen bin doğumda 1 görülür. Anne babada ve kardeşlerde bu deformitenin görülmesi doğacak çocukta tekrar rastlanma olasılığını artırıyor'' diye konuştu.

10 Eylül 2011 Cumartesi

Aile hekimlerinin süt izni arttı - Yaşam Oyunu - Ezber Bozan Sıradışı Hareketler

Aile hekimlerinin süt izni arttı - Yaşam Oyunu - Ezber Bozan Sıradışı Hareketler: Kadın Aile Hekimi ve aile sağlığı elemanına çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren verilen 1.5 saatlik süt izni, doğumdan sonraki ilk 6 ay için günde 3 saate çıkarıldı.

- Google Araç Çubuğu kullanılarak gönderildi

Son haberler.Spor, Finans, Kültür Sanat Magazin, Ekonomi, Dış Haberler, Politika Haberleri

8 Eylül 2011 Perşembe

Anneler bebeklerinin ağrılarını dindiriyor

Anneler bebeğe daha iyi geliyor

Kanada'da yapılan bir araştırma, annelerin, bebeklerinin ağrılarını dindirme konusunda babalara göre daha başarılı olduğunu ortaya koydu.

Montreal'deki McGill Üniversitesi Hemşirelik Okulu'ndaki uzmanlar, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tutulan bir grup bebek üzerinde yaptıkları araştırmada, bebeklerin topuklarından kan örneği alınması sırasında ebeveynlerinin kucaklarında sergiledikleri hareketleri ve yüz ifadelerini inceledi.

7 Eylül 2011 Çarşamba

Hamilelikte ağrı kesici kullanımı hakkında bilgi

Hamilelikte ağrı kesici kullanımına dikkat

Kadınlarda hamileliğin ilk dönemlerinde kullanılan gündelik ağrı kesicilerin düşük riskini artırdığı belirlendi.
Canadian Medical Association Journal tarafından yayımlanan araştırma, hamileliğin ilk aylarında etken maddesi "ibuprofen" ve "naproksen" olan ağrı kesicileri kullanan kadınlarda düşük yapma riskinin, kullanmayanlara oranla iki kattan fazla olduğunu ortaya koydu.