Sayfalar

20 Kasım 2015 Cuma

Deliler Kasabası: Bana güvenin, kendimi tanımama izin verin..

Deliler Kasabası: Bana güvenin, kendimi tanımama izin verin..: Büyürken aklından geçenleri okuyamadığımız çocukların istekleri aslında çok basit. Onları mutlu edebilmek de öyle. Şimdiye kadar çocuk...

9 Kasım 2015 Pazartesi

Anne-kız iletişimini güçlendirecek 10 öneri!

Anne-kız iletişimini güçlendirecek 10 öneri! İşte anlaşmazlıkları en aza indirmek için öneriler...
Anneler ve kızları arasındaki uyuşmazlıklar günümüzde sıkça rastlanan bir durum. Peki, bu anlaşmazlıklar nasıl çözülür? Anneler, kızlarını korumak ve hataya düşmelerini önlemek için nasihatlerde bulunur, kızlar ise annelerinin destek olmasını beklerken kendilerini anlamadıklarını, eleştiride bulunduklarını düşünür. Durum böyleyken anlaşabilmek zor gibi gözükse de imkansız değildir.
ERGENLİK ÖNCESİNDE ARANIZI İYİ TUTUN
Ergenlik döneminde duygular daha ağır basar. Aşırı duygusallık, fevrilik, akla gelebilecek her duygu hat safhadadır. Ergenlik öncesi aranızı iyi tutarsanız, bu dönemde ve sonrasında size olan güveni artacaktır.

Çocuğunuzun tüm hayatını olumsuz etkileyebilirsiniz.

Baskıcı anne baba panik atak nedeni

Baskıcı anne-babalar dikkat! 
Çocuk üzerinde kontrolcü, eleştirel baskı kuran anne-babanın, yabancı durumlara karşı çocukta korkuyu artırdığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Yarkın Özenli, panik atan yaşayan bireylerin büyük bir kısmını kadınların oluşturduğunu ekledi. Panik atak akut olarak ve beklenmedik biçimde ortaya çıkan yoğun sıkıntı nöbetidir. Ani başlar ve yaklaşık 10 dakikada doruk noktasına ulaşır. Çoğunlukla kişide bir tehlike beklentisi, sonunun geldiği duygusu, kaçma dürtüsü baş gösterir. Panik atak; beklenmedik, duruma bağlı ve durumsal olarak eğilim gösterebilen ataklar olarak üç şekilde görülür.

8 Kasım 2015 Pazar

Çocukların Gelişiminde Dikkat Etmeniz Gerekenler

Adil ve tutarlı bir disiplin uygulayın
Haber: Çocukların Gelişiminde Dikkat Etmeniz Gereken 7 ÖneriÇocukların karşısında toplumu ilk temsil edenler anne ve babalarıdır. Dolayısıyla toplumun beklentileri ve bu beklentilerin nasıl karşılancağını en yumuşak şekilde iletebilecek kişilerde onlardır. Çocuğun

5 Kasım 2015 Perşembe

Kardeş kıskançlığında sakın taraf olmayın!

NPİSTANBUL Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Nazende Ceren Öksüz, kardeş kıskançlığının, çocuğun iç huzurunu bozarak, yemek yememe, saldırgan olma, uyku problemleri ya da içine kapanma gibi olumsuz davranışlar meydana getirebildiğini kaydederek şunları söyledi: İnsanlarda kıskançlık duygusu doğuştan var. Ancak özellikle çocuklarda kardeş kıskançlığı duygusu, anne-babanın yanlış

Çocuğunuz çok mu terliyor?

Anne-babaların çocuk doktorlarına en sık sorduğu sorulardan biri, aşırı terleme problemi… Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Banu Küçükkırım, terleme ile ilgili merak edilen her şeyi Sözcü Pazar’a anlattı… Dr. Küçükkırım, şu bilgileri verdi: Çocukların bedenlerinin küçük olması nedeniyle derilerinin kapladığı alan daha az oluyor, bu da ter birikimine yol açıyor. Yüzey alanı başına düşen ter bezi sayısı fazladır. Çocuk gereğinden fazla terliyormuş gibi hissedilir. Ter hücrelerinin dağılımı yetişkinlere göre daha sıktır ve bu durum büyümeyle birlikte normalleşme eğilimine girer.

Altında hastalık yatabilir

Dr. Banu Küçükkırım, terlemenin kimi durumlarda ise ciddi hastalıkların habercisi olabildiğini belirterek uyarıyor. Bu hastalıklar şöyle sıralanabilir:

Kalp ve damar sorunları, solunum yolu hastalıkları ve alerji, geniz eti büyüklüğü ve burun tıkanıklığı, enfeksiyonlar, antibiyotikler, metabolik ve endokrin hastalıklar (örneğin bebeklerde hipoglisemi yani kan şekerinin aşırı düşmesi, ağır bir terlemeye neden oluyor), ergenliğe geçişin etkisi, lenf bezi tümörü ve D vitamini eksikliği.

******************************* Bebek Bakımı - Bebek Beslenmesi - Bebek Sağlığı Hamilelik - Tüp Bebek - Doğum -- Çocuk Eğitimi çocuk gelisimi, Çocuk Psikolojisi

Çocuk, şiddeti unutmaz!

Ai­le için­de şid­de­te ta­nık olan ya da ebe­veyn­le­ri ta­ra­fın­dan dö­vü­len ço­cuk­la­rın şid­de­ti öğ­re­ne­rek kar­deş­le­ri­ne, ar­ka­daş­la­rı­na ya da ile­ri­de eş­le­ri­ne uy­gu­la­ya­bil­di­ği­ne dik­kat çe­ken uz­man­lar, ço­cuk­la­rın şid­de­ti çev­re­le­rin­den göz­lem­le­ye­rek öğ­ren­di­ği­ni be­lir­ti­yor. Üs­kü­dar Üni­ver­si­te­si NPİs­tan­bul Nö­rop­si­ki­yat­ri Has­ta­ne­si Ço­cuk ve Er­gen Psi­ko­lo­ğu Han­de Si­nir­li­oğ­lu Er­taş,  ço­cuk­la­rın ma­sum bi­rer be­bek ola­rak her şey­den ha­ber­siz dün­ya­ya gel­di­ği­ni an­cak za­man­la çev­re­sin­den şid­de­ti öğ­re­ne­rek ya da şid­de­te ma­ruz ka­la­rak “şid­det dav­ra­nış­la­rı­nı­” gös­te­re­bil­di­ği­ni kay­detti. Özel­lik­le ai­le içi ya­şa­nan şid­det, ço­cuk­la­rın şid­det dav­ra­nış­la­rı­nı mo­del al­ma­sı­na yol açar. Ço­cuk­lar hep bü­yük­le­rin yap­tık­la­rı­nı ör­nek alır ve öğ­re­nir.


******************************* Bebek Bakımı - Bebek Beslenmesi - Bebek Sağlığı Hamilelik - Tüp Bebek - Doğum -- Çocuk Eğitimi çocuk gelisimi, Çocuk Psikolojisi

Ağaca tırmanmanın faydaları

Çocukken çok severek ve eğlenerek yaptığımız ağaca tırmanmanın faydalı olduğunu hiç düşündünüz mü? Üstelik çocukların bilişsel gelişiminde… Araştırmacılara göre, eklemlerin boşluktaki pozisyonunu, konumunu, hareketini algılamaya ilişkin proprioseptif adı verilen duyuyu tetikleyen faaliyetler bilişsel becerileri artırıyor.

agac-tirmanmaHafızayı güçlendiriyor

ABD’deki North Florida Üniversitesi Psikoloji

İlk doğan çocuk daha zeki

Kardeşler arasındaki zeka farknın yaşla olan etkisi Urbana-Champaign’deki Illinois Üniversitesi’nde araştırıldı. 377.000 lise öğrencinin katıldığı araştırmada ilginç bir sonuç ortaya çıktı: ilk doğan çocuklar daha yüksek IQ’ya sahip.

kardes-zekaFizikist’te yer alan habere göre doğum sırası IQ’yu etkilediği gibi kişilik özelliklerini de etkilemektedir. Örnek vermek gerekirse; ilk doğanlar son doğanlara göre daha sosyal, uzlaşmacı ve vicdanlıyken bununla birlikte daha az endişe taşıyor. Ancak bu farklar dediğimiz gibi pratik hayata çok etki etmiyor. Yani bazı durumlarda bu belirtilenin tam tersi de yaşanabilir.

Yapılan bu devasa çalışma da ailelerin ekonomik durumu, çocuk sayısı ve kardeşlerin yaşları gibi değişkenlerde kontrol edildi. Araştırmacılar daha öncede böyle çalışmaların yapıldığını fakat bu çalışmaların çok küçük örneklemlerde gerçekleştirildiğini belirttiler.

Çocukları teşvik etmek için söylenmesi gereken 40 söz.…

Çocuğunuzu teşvik etmek için…


Çocuk yetiştirmek zahmetli bir iş. Çocuğunuzun geleceğini başarılarını düşünürsünüz. Aynı zamanda çocuklarınızla konuşurken çok dikkatli olmalısınız. Çocuklarla konuşurken onları iyi yönde teşvik etmek için kullanmanız gereken 40 cümle size yol gösterecektir.

family
AİLE İÇİNDE
1- Lütfen
2- Teşekkür ederim / sağ ol

Hiperaktif mi yaramaz mı?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu çok sık rastlanan ancak doğru teşhisin zor konulduğu bir sorundur. Her hareketli çocuğa tıbbi açıdan hiperaktif denemez. Ayrıca dikkat eksikliği de küçümsenecek bir sorun değildir. Çocuğun davranışları iyi incelenmeli ve ona göre önlem alınmalıdır.

Uzman Psikolog Gani Eser Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) konusunda ebeveynleri aydınlatıcı bilgiler aktardı. “Her hareketli çocuğun, dikkatini toparlayamayan ya da fevri kararlar veren bireyin DEHB olarak tanılanması son derece hatalı bir yaklaşımdır.” diyen Eser, “Öncelikle DEHB tanısı konulabilmesi için üç farklı tür davranış bozukluğundan birinin özelliklerini belirgin olarak taşıması gerekir: Aşırı dikkatsiz olanlar, hiperaktifolanlar ve fevri davranışlar gösterenler.” bilgisini de ekledi.

DEHB’i ikiye ayıran Eser şöyle devam etti:

AŞIRI DİKKATSİZ OLAN DEHB GRUBU


dikkat-eksikliği

Belli bir konuya hiç odaklanamaz, ya da kısa süreli odaklanıp akabinde dikkati dağılır.
İlgisini çekmeyen bir konudan çok daha kısa sürede sıkılıp uzaklaşırlar.
Eşyalarını sık sık kaybeder, organizasyon gerektiren işleri yapmakta zorlanırlar.
Siz bir şeyler anlatırken dinlemiyor gibi görünürler, sık sık hayal âlemine dalarlar.