Sayfalar

20 Kasım 2015 Cuma

Deliler Kasabası: Bana güvenin, kendimi tanımama izin verin..

Deliler Kasabası: Bana güvenin, kendimi tanımama izin verin..: Büyürken aklından geçenleri okuyamadığımız çocukların istekleri aslında çok basit. Onları mutlu edebilmek de öyle. Şimdiye kadar çocuk...

9 Kasım 2015 Pazartesi

Anne-kız iletişimini güçlendirecek 10 öneri!

Anne-kız iletişimini güçlendirecek 10 öneri! İşte anlaşmazlıkları en aza indirmek için öneriler...
Anneler ve kızları arasındaki uyuşmazlıklar günümüzde sıkça rastlanan bir durum. Peki, bu anlaşmazlıklar nasıl çözülür? Anneler, kızlarını korumak ve hataya düşmelerini önlemek için nasihatlerde bulunur, kızlar ise annelerinin destek olmasını beklerken kendilerini anlamadıklarını, eleştiride bulunduklarını düşünür. Durum böyleyken anlaşabilmek zor gibi gözükse de imkansız değildir.
ERGENLİK ÖNCESİNDE ARANIZI İYİ TUTUN
Ergenlik döneminde duygular daha ağır basar. Aşırı duygusallık, fevrilik, akla gelebilecek her duygu hat safhadadır. Ergenlik öncesi aranızı iyi tutarsanız, bu dönemde ve sonrasında size olan güveni artacaktır.

Çocuğunuzun tüm hayatını olumsuz etkileyebilirsiniz.

Baskıcı anne baba panik atak nedeni

Baskıcı anne-babalar dikkat! 
Çocuk üzerinde kontrolcü, eleştirel baskı kuran anne-babanın, yabancı durumlara karşı çocukta korkuyu artırdığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Yarkın Özenli, panik atan yaşayan bireylerin büyük bir kısmını kadınların oluşturduğunu ekledi. Panik atak akut olarak ve beklenmedik biçimde ortaya çıkan yoğun sıkıntı nöbetidir. Ani başlar ve yaklaşık 10 dakikada doruk noktasına ulaşır. Çoğunlukla kişide bir tehlike beklentisi, sonunun geldiği duygusu, kaçma dürtüsü baş gösterir. Panik atak; beklenmedik, duruma bağlı ve durumsal olarak eğilim gösterebilen ataklar olarak üç şekilde görülür.

8 Kasım 2015 Pazar

Çocukların Gelişiminde Dikkat Etmeniz Gerekenler

Adil ve tutarlı bir disiplin uygulayın
Haber: Çocukların Gelişiminde Dikkat Etmeniz Gereken 7 ÖneriÇocukların karşısında toplumu ilk temsil edenler anne ve babalarıdır. Dolayısıyla toplumun beklentileri ve bu beklentilerin nasıl karşılancağını en yumuşak şekilde iletebilecek kişilerde onlardır. Çocuğun

5 Kasım 2015 Perşembe

Kardeş kıskançlığında sakın taraf olmayın!

NPİSTANBUL Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Nazende Ceren Öksüz, kardeş kıskançlığının, çocuğun iç huzurunu bozarak, yemek yememe, saldırgan olma, uyku problemleri ya da içine kapanma gibi olumsuz davranışlar meydana getirebildiğini kaydederek şunları söyledi: İnsanlarda kıskançlık duygusu doğuştan var. Ancak özellikle çocuklarda kardeş kıskançlığı duygusu, anne-babanın yanlış

Çocuğunuz çok mu terliyor?

Anne-babaların çocuk doktorlarına en sık sorduğu sorulardan biri, aşırı terleme problemi… Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Banu Küçükkırım, terleme ile ilgili merak edilen her şeyi Sözcü Pazar’a anlattı… Dr. Küçükkırım, şu bilgileri verdi: Çocukların bedenlerinin küçük olması nedeniyle derilerinin kapladığı alan daha az oluyor, bu da ter birikimine yol açıyor. Yüzey alanı başına düşen ter bezi sayısı fazladır. Çocuk gereğinden fazla terliyormuş gibi hissedilir. Ter hücrelerinin dağılımı yetişkinlere göre daha sıktır ve bu durum büyümeyle birlikte normalleşme eğilimine girer.

Altında hastalık yatabilir

Dr. Banu Küçükkırım, terlemenin kimi durumlarda ise ciddi hastalıkların habercisi olabildiğini belirterek uyarıyor. Bu hastalıklar şöyle sıralanabilir:

Kalp ve damar sorunları, solunum yolu hastalıkları ve alerji, geniz eti büyüklüğü ve burun tıkanıklığı, enfeksiyonlar, antibiyotikler, metabolik ve endokrin hastalıklar (örneğin bebeklerde hipoglisemi yani kan şekerinin aşırı düşmesi, ağır bir terlemeye neden oluyor), ergenliğe geçişin etkisi, lenf bezi tümörü ve D vitamini eksikliği.

******************************* Bebek Bakımı - Bebek Beslenmesi - Bebek Sağlığı Hamilelik - Tüp Bebek - Doğum -- Çocuk Eğitimi çocuk gelisimi, Çocuk Psikolojisi

Çocuk, şiddeti unutmaz!

Ai­le için­de şid­de­te ta­nık olan ya da ebe­veyn­le­ri ta­ra­fın­dan dö­vü­len ço­cuk­la­rın şid­de­ti öğ­re­ne­rek kar­deş­le­ri­ne, ar­ka­daş­la­rı­na ya da ile­ri­de eş­le­ri­ne uy­gu­la­ya­bil­di­ği­ne dik­kat çe­ken uz­man­lar, ço­cuk­la­rın şid­de­ti çev­re­le­rin­den göz­lem­le­ye­rek öğ­ren­di­ği­ni be­lir­ti­yor. Üs­kü­dar Üni­ver­si­te­si NPİs­tan­bul Nö­rop­si­ki­yat­ri Has­ta­ne­si Ço­cuk ve Er­gen Psi­ko­lo­ğu Han­de Si­nir­li­oğ­lu Er­taş,  ço­cuk­la­rın ma­sum bi­rer be­bek ola­rak her şey­den ha­ber­siz dün­ya­ya gel­di­ği­ni an­cak za­man­la çev­re­sin­den şid­de­ti öğ­re­ne­rek ya da şid­de­te ma­ruz ka­la­rak “şid­det dav­ra­nış­la­rı­nı­” gös­te­re­bil­di­ği­ni kay­detti. Özel­lik­le ai­le içi ya­şa­nan şid­det, ço­cuk­la­rın şid­det dav­ra­nış­la­rı­nı mo­del al­ma­sı­na yol açar. Ço­cuk­lar hep bü­yük­le­rin yap­tık­la­rı­nı ör­nek alır ve öğ­re­nir.


******************************* Bebek Bakımı - Bebek Beslenmesi - Bebek Sağlığı Hamilelik - Tüp Bebek - Doğum -- Çocuk Eğitimi çocuk gelisimi, Çocuk Psikolojisi

Ağaca tırmanmanın faydaları

Çocukken çok severek ve eğlenerek yaptığımız ağaca tırmanmanın faydalı olduğunu hiç düşündünüz mü? Üstelik çocukların bilişsel gelişiminde… Araştırmacılara göre, eklemlerin boşluktaki pozisyonunu, konumunu, hareketini algılamaya ilişkin proprioseptif adı verilen duyuyu tetikleyen faaliyetler bilişsel becerileri artırıyor.

agac-tirmanmaHafızayı güçlendiriyor

ABD’deki North Florida Üniversitesi Psikoloji

İlk doğan çocuk daha zeki

Kardeşler arasındaki zeka farknın yaşla olan etkisi Urbana-Champaign’deki Illinois Üniversitesi’nde araştırıldı. 377.000 lise öğrencinin katıldığı araştırmada ilginç bir sonuç ortaya çıktı: ilk doğan çocuklar daha yüksek IQ’ya sahip.

kardes-zekaFizikist’te yer alan habere göre doğum sırası IQ’yu etkilediği gibi kişilik özelliklerini de etkilemektedir. Örnek vermek gerekirse; ilk doğanlar son doğanlara göre daha sosyal, uzlaşmacı ve vicdanlıyken bununla birlikte daha az endişe taşıyor. Ancak bu farklar dediğimiz gibi pratik hayata çok etki etmiyor. Yani bazı durumlarda bu belirtilenin tam tersi de yaşanabilir.

Yapılan bu devasa çalışma da ailelerin ekonomik durumu, çocuk sayısı ve kardeşlerin yaşları gibi değişkenlerde kontrol edildi. Araştırmacılar daha öncede böyle çalışmaların yapıldığını fakat bu çalışmaların çok küçük örneklemlerde gerçekleştirildiğini belirttiler.

Çocukları teşvik etmek için söylenmesi gereken 40 söz.…

Çocuğunuzu teşvik etmek için…


Çocuk yetiştirmek zahmetli bir iş. Çocuğunuzun geleceğini başarılarını düşünürsünüz. Aynı zamanda çocuklarınızla konuşurken çok dikkatli olmalısınız. Çocuklarla konuşurken onları iyi yönde teşvik etmek için kullanmanız gereken 40 cümle size yol gösterecektir.

family
AİLE İÇİNDE
1- Lütfen
2- Teşekkür ederim / sağ ol

Hiperaktif mi yaramaz mı?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu çok sık rastlanan ancak doğru teşhisin zor konulduğu bir sorundur. Her hareketli çocuğa tıbbi açıdan hiperaktif denemez. Ayrıca dikkat eksikliği de küçümsenecek bir sorun değildir. Çocuğun davranışları iyi incelenmeli ve ona göre önlem alınmalıdır.

Uzman Psikolog Gani Eser Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) konusunda ebeveynleri aydınlatıcı bilgiler aktardı. “Her hareketli çocuğun, dikkatini toparlayamayan ya da fevri kararlar veren bireyin DEHB olarak tanılanması son derece hatalı bir yaklaşımdır.” diyen Eser, “Öncelikle DEHB tanısı konulabilmesi için üç farklı tür davranış bozukluğundan birinin özelliklerini belirgin olarak taşıması gerekir: Aşırı dikkatsiz olanlar, hiperaktifolanlar ve fevri davranışlar gösterenler.” bilgisini de ekledi.

DEHB’i ikiye ayıran Eser şöyle devam etti:

AŞIRI DİKKATSİZ OLAN DEHB GRUBU


dikkat-eksikliği

Belli bir konuya hiç odaklanamaz, ya da kısa süreli odaklanıp akabinde dikkati dağılır.
İlgisini çekmeyen bir konudan çok daha kısa sürede sıkılıp uzaklaşırlar.
Eşyalarını sık sık kaybeder, organizasyon gerektiren işleri yapmakta zorlanırlar.
Siz bir şeyler anlatırken dinlemiyor gibi görünürler, sık sık hayal âlemine dalarlar.

30 Ekim 2015 Cuma

Sağlıklı bir gebelik için

hamilelikbelirtileri1Gebelik döneminde organların onarımı, yaraların iyileşmesinde, kemik gelişimi ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için C vitamini tüketimi oldukça önemli…

Vücudun normal fonksiyonlarının yerine getirilmesinde, büyümede, gelişmede vitamin ve mineraller önemli rol oynar. Gebelikte annenin besinlerle aldığı vitaminler hem annenin hem bebeğin ihtiyacını karşılamada yetersiz kalabilir. Aslında çoğu zaman dengeli ve düzenli beslenen bir anne adayı (içeriğinde sebze, meyve, yağsız kırmızı et, beyaz et, kümes hayvanları ve balık, süt ve süt

Bırakın bebeğiniz ağlasın

bebekBırakın bebeğiniz ağlasın
Bırakın bebeğiniz ağlasın Avustralya’da yapılan araştırmada ebeveynlerin ağlayan bebeklerini susturmak için hemen harekete geçmemeleri gerektiği sonucuna varıldı.
Avustralya’da ebeveynlerin ağlayan bebeklerine nasıl yaklaşması gerektiği konusunun araştırıldığı bir çalışma yapıldı.
Bilim insanları ebeveynlere çocukları ağlamaya başladığında bir süre bekledikten sonra susturmak için harekete geçmelerini öneriyor.
7 aydan 6 yaşa kadar olan 326 çocuk üzerinde yapılan ve sonuçları “Pediatrics” dergisinde yayınlanan araştırmada anne-babaların ağlayan çocuklarına kısa bir süre müdehale etmeyip

Çocuğunuzun beyin gelişimini destekleyin

Sağlıklı ve doğru besinleri tercih ettiğinizde çocuğunuzun fiziksel gelişiminin yanı sıra beyin gelişimini de desteklersiniz.
 cocuk-egitimi
İşte size, çocukların beyin gelişimini destekleyen 8 besin:
1-YUMURTA: Yumurta gibi yüksek protein içeren besinler çocukların konsantrasyonunu artırır.
2- YOĞURT: Yağ, beyin sağlığı için çok önemli bir besin kaynağıdır. Özellikle tam yağlı

22 Ekim 2015 Perşembe

Bir kadın en fazla kaç çocuk doğurabilir?

Image copyrightGetty
18. yüzyılda Rusya’da Feodor Vassilyev adlı bir köylünün karısı 69 çocuk ile en fazla çocuk sahibi olan kadın olarak anılır.
Mahalli manastırın Moskova’daki hükümete yazdığı rapora göre, 1725-65 yılları arasında Bayan Vassilyev 16 ikiz, yedi üçüz ve dört dördüz doğurdu. 27 kez doğum yapan kadının toplam 69 çocuğu olduğu ifade ediliyordu.
60’dan fazla çocuk sahibi olmak gerçekten mümkün mü? Bir kadının doğal yollardan ne

24 Haziran 2015 Çarşamba

2 Yaş Sendromu Nedir ve Nasıl Başa Çıkılabilir?
******************************* Bebek Bakımı - Bebek Beslenmesi - Bebek Sağlığı Hamilelik - Tüp Bebek - Doğum -- Çocuk Eğitimi çocuk gelisimi, Çocuk Psikolojisi

16 Mayıs 2015 Cumartesi

Yeni doğum yapan annenin ihtiyaçları nelerdir


 Yeni doğum yapan annenin ihtiyaçları nelerdir
Bir Annenin dokuz ay boyunca süren hamilelik dönemi sonunda bebeğini kucağına aldığı gün dünyanın en şanlı ve mutlu annesidir. Bebeğinizi kucağınıza aldığınızda sizde müthiş bir değişiklikle annelik güdüsü başlar ve hem kendinizi hem de bebeğinize daha iyi bir şekilde bakmak için çeşitli araştırmalara başlarsınız. Bu araştırmaların en başında yeni doğum yapmış annelerin genel bazı ihtiyaç listeleridir.
Açık konuşmak gerekirse yeni doğum yapan bir annenin oldukça geniş ihtiyaç listesi vardır. Ama anne ilk olarak kendini ve bebeğini rahat ettirmek için birkaç önemli materyalleri alıp eve sokmak ve gerektiğinde elinin altında kolayca ulaşabilmesidir.
Bu ihtiyaçlar arasında emzirme konusuna değindir, ve Sizler için emzirme esnasında kullanabileceğiniz yardımcı eşyalar hakkında bir liste hazırladık, ihtiyacınızı görerek bebeğinizle geçirmiş olduğunuz zamanlarda daha özgür ve rahat hissedeceksiniz.
Bir annenin bebeği ile en yakın temas anı emzirmedir. Emzirme anında bebeğinizi ve kendinizi daha rahat hareket etmeninizi sağlayacak bazı ürünler bulunurYeni doğum yapan anneler için gerekli malzemeler;

13 Mart 2015 Cuma

Yenidoğan bebeğinizde karşılaşacağınız sorunlar nelerdir?


İşte yenidoğan bebeğinizi eve götürdüğünüzde karşılabileceğiniz sorunlar ve bu sorunlarla karşılaştığınızda yapabilecekleriniz.
Haber görseliAylardır beklediğiniz gün geldi ve bebeğinize kavuştunuz. Onu kucağınıza alıp evinize götürdüğünüzde sizin için yepyeni bir hayat başlar ve bu yeni hayatınızda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Aslında bu sorunların çoğu basit ve bebeğinizin geri kalan yaşamını etkilemeyecek sorunlar olsa da, bu yeni süreçte sizlerin huzurunu kaçırabilir. Bilinmeyen bir durumla karşılaşmak yerine, gelişebilecek sorunlara karşı önceden hazırlıklı olmak ve o durumda ne yapacağını bilmek kişiyi rahatlatır. Bu

23 Şubat 2015 Pazartesi

Bebek İsimleri Önerileri


Bebek Bekleyenler, Uyumlu Bebek İsimleri Önerilerine Bakmadan Geçmeyin

İsim seçmek, bir ömür boyu bebeğin taşıyacağı isme karar vermek, oldukça zordur. Kimi anne ve babalar daha kendileri çocukken, ileride bebeklerine koyacakları isme karar vermişlerdir, kimleri ise doğumdan sonra bile karar veremez, 2-3 gün, hatta bir hafta sonra ancak isim seçebilirler.
Uluslararası arenada da ödüller kazanmış, Türkiye'nin en çok takip edilen anne ve anne adaylarının web sitesi Anneysen.com, takipçilerinin önerileri ile hazırladığı Uyumlu Bebek İsimleri rehberi ile ailelere destek olmayı amaçlamış.

Uyumlu Bebek İsimleri Rehberi'nden bazı örnekleri sizin için seçtik:

Birbirleri ile uyumlu kız bebek isimleri
Mira-Hira, Derin-Deniz, Öykü-Masal, Masal-Hayal, Duru-Su, Nehir-Irmak, Ceren-Seren-Deren-Beren, Beliz-Yeliz, Simay-Miray, Lara-Lina-Lidya-Leyla, Beste-Ezgi-Arya, Maya-Arya-Alya, Ada-Dora, Aden-Karen, Diyar-Nar, Ece-Gece, Gün-Gece, Alev-Alaz, Aslı-Algı, Ahter-Ayzer.

Birbirleri ile uyumlu erkek bebek isimleri
Ege-Efe, Rüzgar-Çınar, Rüzgar-Çınar, Aras-Ayaz, Kuzey-Güney, Emir-Demir, Boran-Baran, Kerem-Kerim, Eymen-Seymen, Kerim-Selim, Sinan-Baran, Ömer-Tümer, Yaman-Yavuz-Yağız, Doğu-Batı, Savaş-Barış, Kaya-Kayra-Kara.

Birbirleri ile uyumlu kız bebek- erkek bebek isimleri
Toprak-Yaprak, Güneş-Toprak, Beren-Kerem, Pınar-Çınar, Yaren-Eren, Yağmur-Bulut, Su-Ateş, Yaren-Eymen, Demre-Emre.
******************************* Bebek Bakımı - Bebek Beslenmesi - Bebek Sağlığı Hamilelik - Tüp Bebek - Doğum -- Çocuk Eğitimi çocuk gelisimi, Çocuk Psikolojisi

Çocuklarda göz muayenesine dikkat


Bebeğin 3 aylık olmasına rağmen bakarken bir yere odaklanamaması, ailede ciddi göz hastalığı varlığı, bir gözü kapayarak bakma, çok yakından okuma, televizyonu yakından izleme, gözleri kısarak bakma gibi durumlarda vakit kaybetmeden göz doktoruna başvurulması gerektiği belirtildi.

Haber görseliMemorial Ankara Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Neslihan Astam, yaptığı yazılı açıklamada, göz tansiyonu, katarakt ve göz tümörlerinin yetişkinlere özgü olmadığını, bu hastalıkların çocukluk döneminde de sık görülebildiğini ifade etti.
Çocuklarda göz muayenelerinin ihmal edilmesinin, ilerleyen yaşlarda tedavisi oldukça zorlaşan hastalıkların ortaya çıkmasına ve kalıcı hasarlara neden olabildiği uyarısında bulunan Astam, göz

16 Şubat 2015 Pazartesi

Kolay doğum için yürüyüş yapın

 Egzersizin vücudun esnekliğini ve dayanıklılığını artırdığı, gebelik sürecinde yapılan yürüyüş egzersizinin de doğumun daha kolay gerçekleşmesini sağladığı bildirildi.


Haber görseliErciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Çoksevim, egzersizle sporun birbirinden ayırt edilmesi gerektiğini, sporun belli bir alanı, sahası, kuralları, kıyafeti, süresi, detayı olduğunu; diğer taraftan yarım saatlik yürüyüşün bile egzersiz olarak kabul edilebildiğini söyledi.
Sağlıklı ve dinamik bir yaşam için egzersizin gerekli olduğunu dile getiren Çoksevim, gebelik döneminde anne adaylarının da hafif egzersizler yapabileceklerini belirtti.
Çoksevim, egzersiz için kişinin ilk olarak kalp atım sayısını, kan basıncını ve vücut sıcaklığını

11 Şubat 2015 Çarşamba

Hamilelik Belirtileri ve Doğum Zamanının Hesaplanması


Gebe Kalmak
Şükürler olsun! Aslında bunun gerçekleşeceğine bir türlü inanamamıştınız, hamile kaldığınızı öğrenmek sizi de, eşinizi de biraz sarstı. Bebek beklediğinizi öğrendiğiniz an, şaşılacak derecede heyecan verici bir andır. Elbette her gün binlerce insanın başına geliyor; ancak, o an siz bunu bir tek kendiniz yaşıyormuş gibi hissedersiniz.
Hamile Olduğunuzu Anladığınızda
İçinizde derinlerde bir yerlerde minicik bir hücre yumağının hayatınızı sonsuza dek değiştireceğinden şiddetle şüphelenirsiniz; ama bundan henüz emin olamazsınız.
Bazı anne adayları hamile olduklarını “bilirler’ fakat, büyük çoğunluğu döllenmeden yaklaşık on dört gün sonraya kadar bunu idrak edemezler. Adetinizin geciktiğini fark etmeniz hamile olma ihtimalinizin ilk işaretidir. Buna rağmen, fazla sık rastlanmasa da, hamileyken bile âdet görmeniz mümkündür. Eğer gebelik testiniz pozitif çıkarsa ve âdet görmeye devam ederseniz, bu durumu doktorunuzla görüşmelisiniz.
Gebelik testleri
ilk üç ayı
Birçok insan marketten ya da eczaneden gebelik testleri alır ve bunları evde uygular. Eğer isterseniz, doktorunuza gidip onun denetiminde gebelik testi yaptırabilirsiniz. Sağlık kurumlan da evde yapılan testlerin çok benzerini kullanmaktalar. En temel gebelik testi ıdrarmızdaki HCG (human chorionic

Bebeğin Boy ve Kilo Artışları


Bebeğin Boy ve Kilo Artışları
Ağırlık: Yeni doğan çocuk, 3-4 gün içinde, normal şartlarda doğum kilosunun % 10’unu verir. 28 günlük ile 12 ay arası olan süt çocukluğu döneminde, gelişme ve büyüme çok hızlıdır.
Doğum ağırlığı, genellikle iki buçuk ile beş kilogram arasındadır. Kız çocukları erkeklere göre daha düşük kiloludurlar. Kız ve erkek çocuklara göre ağırlık ölçüleri aşağıda sunulmuştur.
ÇOCUKLARDA AĞIRLIK TABLOSU
Erkek Bebekler için  Kız Bebekler için
ALT                    ÜST                     ALT                ÜST
LİMİT ORTA LİMİT YAŞ      LİMİT ORTA LİMİT
(gram) (gram) (gram) (gram) (gram) (gram)
2.500- 4.000- 5.500- 1 ay- 2.450- 3.750- 5.100
3.250- 4.850- 6.600- 2 ay- 3.300- 4.000- 6.150
3.950- 5.750- 7.500- 3 ay- 3.650- 5.350- 7.100
4.500- 6.450- 8.400- 4 ay- 4.040- 6.000- 8.000
4.750- 7.000- 9.150- 5 ay- 4.400- 6.600- 8.850
Ağırlık Artışları :1. üç ayda günde 22-25 gramdır.
2. üç ayda günde 20-22 gramdır.
3. üç ayda günde 15-18 gramdır.
4. üç ayda günde 12-15 gramdır.
bebegin-sütten-kesilmesi
Bazen türlü faktörlerin etkisiyle, çocuklar, normal olmalarına rağmen, bu genellemenin dışında kilo alabilirler. Kilo alımı, ilk iki üç ayda, ayda bir kilo civarındadır. 0-6 ayın ortalaması,ayda 750

Bebeğin Göz – Ağız – Burun Bakımı


Göz bakımı
bebegin göz bakımıYeni doğan bebeklerin gözleri, düzenli bakım gerektirir. Yeni doğan bebeklerin çoğunda gözyaşı kesesi ve gözyaşı kanalı dardır. Bu nedenle yaşı ufak bebeklerde gözlerde çapaklanma, sık rastlanan bir durumdur. Bebeğin gözlerinin saf suyla ıslatılmış pamukla sık sık silinmesi gerekir. Bebeğin göz bakımı çok iyi yapılsa bile bebeğin gözlerinin sık sık çapaklanması mümkündür, gözyaşı kanalı ve kesesi geç olgunlaşabilmektedir. Bu durumda sabırlı olmak ve göz masajı uygulamak gerekir. Günde 3-4 kez, her seferinde de 15-20 kez bebeğin kaşından gözpınarına doğru, göze dikkat ederek başparmakla bastırılmalıdır. Gözyaşı kesesi ve kanalı geç olgunlaşan bebeklerin büyük bir kısmında bu sorun kendiliğinden düzelir. Bir yaşına gelmesine rağmen, bu sorunun

Lohusa için İdeal Gıdalar


Beynin hipofiz bezi olarak adlandırılan bölgesinden salgılanan prolaktin hormonu, anne sütü oluşumunu düzenler. Bu hormonun miktarı, annenin stresli olması durumunda belirgin olarak azalır.
Stresli annede süt miktarı düşer.
Bu nedenle anne sütünün bol olması amacıyla her loğusanın çok mutlu olmasını isteriz.
lohusa beslenmesiYeni doğan bebeğine büyük bir özenle bakan, kendine vakit ayıramadığı gibi, uykusuz da kalan annenin şarkı söyleyip dans etmesi zor olsa da çok önemlidir. İlk aylarda bir annenin bebeği için yapabileceği en güzel şey, strese girmeden bol anne sütü miktarlarına ulaşmaktır.
Şarkı söyleyerek, doğru ve düzenli beslenerek, çevresindeki olumsuzlukları mümkün olduğu kadar

Bebeğin Katı Besinlere Geçişi


bebeklerin kati besine geçişiBebeğiniz yaklaşık 6 aylık olana kadar anne sütünden başka besine gerek duymaz. 6. aydan sonra anne sütünde ya da mamada bulunandan daha fazla demire ihtiyaç duyduğundan, sebze ve meyve gibi yiyeceklere başlamanız gerekir. Fakat 6. aya kadar sadece sütle beslenen bebekler, 6. ayda diğer yiyeceklere iltifat etmeyebilirler. Bunun için tatlara alıştırmak maksadıyla 3. ve 4. aydan sonra çok küçük miktarlarda diğer tatlardan tattırabilirsiniz. Ancak anne sütüyle beslenmeyen bebekler daha erken ek besinlere ihtiyaç duyacaklardır. Bunun için bebeğinizin beslenmesi konusunda mutlaka doktorunuzun

10 Şubat 2015 Salı

Prematüre doğan bebeklerin gelişimi

 Normal bir gebelik periyodu yaklaşık 40 hafta sürmektedir. 37. gebelik haftasından önce doğum olursa “prematüre” doğum oluşur. Ülkemizde ise her yıl doğan bebeklerin %10 kadarı 37. gebelik haftasından önce yani prematüre olarak doğmaktadır.

 Prematüre doğan bebeklerin gelişimi geri kalmasın

Preterm doğumlar ülkemizde ve dünyada artan bir sıklıkta görülmektedir. Doğumuyla beraber sorunları da beraber getiren bu bebekleri erken doğuma iten sebeplerin bir bölümü şu şekilde sayılabilir. Genç (
Prematüre doğumun nedenleri ve bebeklerin maruz kalabileceği olumsuz sonuçlar
* Prematüre doğan bebekler ne kadar erken doğdularsa, öncelikle hayatta kalma şansları azalmakta ve uzun dönem izlemde çeşitli sorunları olması ihtimali de artmaktadır.


* Bilinen risk faktörleri ve yapılan önlemlere rağmen doğan prematüre bebekleri bekleyen sorunların bir kısmı, gelişme ve büyüme geriliği, zihinsel gelişme geriliği, körlüğe kadar sebep olabilen preterm retinopatisi, işitme bozuklukları, kansızlık enfeksiyonlara eğilim ve bir takım nörolojik problemler

29 Ocak 2015 Perşembe

eBooks - Tutorials - Audio: Your Baby Can Read Dics 1

eBooks - Tutorials - Audio: Your Baby Can Read Dics 1:   Your Baby Can Read Dics 1 English | AVC (.MOV) 720x480, 29.97fps | AC3 48KHz 2ch | 1.66 Gb Genre: eLearning The Your Baby Can Rea... 

ImageeBooks - Tutorials - Audio Bedava İndir Free Download

10 Ocak 2015 Cumartesi

Karanlık KorkusuÇocuğunuz karanlıktan korkuyor mu?

Çocukluk döneminde yaygın şekilde görülen korkulardan biri olan karanlık korkusu, çocukların ruh sağlığını derinden etkileyebiliyor. Uzmanlar korkuların pekişmesinde ebeveyn tutum ve davranışlarının etkili olduğunu söylüyor.


Çocuğunuz karanlıktan korkuyor mu?
 Çocukluk döneminde yaygın şekilde görülen korkuların başında gelen karanlık korkusu, gecelerin uzamasıyla birlikte çocukları daha da kaygılandırıyor. Öyle ki; bazı çocuklar gece korkudan uyuyamıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi
Çocukların korkularıyla ilgili sürecin iyi yönetilmesi gerektiğini ifade eden Yard. Doç. Dr. Özlem Mestçioğlu Gökmoğol; çocuklarda 2 yaşından itibaren korkuların oluşmaya başladığının altını çizerek şu bilgileri verdi.

8 Ocak 2015 Perşembe

Elektronik cihazlar, çocukların uykusundan çalıyor

 

Haber görseli
ABD'deki California Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırmasına, 10-13 yaşındaki 2 bin 48 öğrenci katıldı.

Bilim adamları odasında tablet bilgisayar, akıllı telefon gibi cihazların bulunduğu çocukların gece ortalama 21 dakika az uyuduğu sonucuna vardı.

Araştırma, odadaki televizyonun ise çocukların uykusundan 18 dakika çaldığını ortaya koydu.

Bilim adamlarından Jennifer Falbe, sonuçların çocukların odasında ışık yayan elektronik cihazların bulundurulmaması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.