Sayfalar

20 Şubat 2011 Pazar

Premature Bebeklerde Uyku Sorunu - Prematüre doğan bebeklerin uykuları

Prematüre doğan bebeklerin uykuları bu durumdan nasıl etkilenir?Prematüre doğan bebeklerin çoğu uyku problemleri yaşarlar. Bu*nun nedeni prematüre doğumun hem bebek hem de anne için ola*ğanın dışında bir durum olmasıdır. Üstelik de prematüre doğum*larda hamilelik süreci de anne için genellikle zor geçer. Sözgelimi hamilelikte anne adayının yüksek tansiyon problemi varsa daha hamilelik döneminde başlayan bir stres söz konusudur. Ayrıca beklenmeyen, planlanmamış bir sezaryenle müdahalenin annenin üzerinde olduğu kadar bebeğin üzerinde de olumsuz sonuçlan vardır. Sezaryenle doğumda bebek için çevre değişimi çok hızlı bir şekilde ve birdenbire yaşanır. Oysa normal doğumda bebek için bir geçiş sürecinin yaşanması söz konusudur. Normal bir doğumun bile bebek için travmatik bir deneyim olduğunu düşünürsek pre*matüre doğumda bebeğin yaşayacağı travma çok daha fazladır.

4 aylık bebeklerde uyku sorunu

Komplikasyonların yaşandığı erken doğumlarda bazı anneler bu durumun sorumluluğunu bebeklerine yükleyerek bebeklerine kızgın olabilirler. Elbette bu tavrın fark edilmesi baba ya da hasta*ne çalışanları tarafından çok kolay olmayabilir. Üstelik anne duy*gularını açıkça ifade etmeyebilir. Ancak annenin yaşanan proble*mi bebeği merkezli düşünmesi sonraki yıllarda çocuğuyla kuraca*ğı ilişkiyi belirlemesi açısından da anlamlıdır.

Prematüre doğumda bebek kendisini annesinin sıcak kucağı ye*rine gürültülü, kabloların, metal araçların arasında, olup bitenleri öngöremediği bir ortamda bulur. Normal şartlar altında bebekler kı*sa zamanda günlük yaşamın rutinine göre bir öngörü mekanizma*sı geliştirirler. Prematüre bebekler ise doğum sonrası olumlu dene*yimler yerine bir dizi zor deneyimleri yaşamak zorunda kalırlar. Bu süreçte bebeğin küçük bedeni, kendisine yapılan müdahaleleri he*nüz fizyolojik gelişimini tamamlamadığı ve gerekli olgunlukta ol*madığı için bir şok olarak algılar.

Bebeklerde uyku düzeni

Prematüre bebek bir bakıma tüm haklardan yoksun, tamamen etkisiz ve çaresiz bir haldedir. Beslenmesi bile onun istemi dışın*da, tüpler aracılığı ile yapılır. Emme, annenin göğsünü arama de*neyimlerinden yoksundur. O nedenle de uzmanlar, prematüre be*beklere özellikle emme deneyimini yaşamaları, kendilerini yatıştırabilmeleri ve çok güçlü olan emme içgüdülerini doyurabilmeleri için emzik verilmesini önerirler.

Prematüre bebek için annesinin canlı, yumuşak göğsü yerine burnuna, ağzına sokulmuş metaller vardır; üstelik de onu rahatsız eden bu şeyleri el ya da ayağını kullanarak itemez bile. Böyle bir durumda doğal olarak anne babalar da bebekleri gibi kendilerini çaresiz hissederler, ilişki kurabilecekleri, tanışacakları bir bebekle*ri yoktur. Sadece uzaktan izleyip, kaygı duymakla yetinmek zo*runda kalırlar.

Yapılan gözlemler prematüre bebeklerin anne babalan gelince diğer bebeklere oranla daha sık gözlerini açtıklarını göstermektedir. Bebeğin bu zor dönemde anne babası ile arasında fiziksel bağın ol*ması, onların varlığını hissetmesi çok önemlidir. Artık günümüzde bunun önemi her geçen gün daha iyi anlaşıldığından bu merkezler*deki düzenlemeler de buna göre yapılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

*********************

Bebek Bakımı - Bebek Beslenmesi - Bebek Sağlığı Hamilelik - Tüp Bebek - Doğum -- Çocuk Eğitimi çocuk gelisimi, Çocuk Psikolojisi