Sayfalar

3 Nisan 2011 Pazar

Bebeklerde Yemek Seçme

Bebeklerde Yemek Seçme

Bebekler sadece bir yiyeceği kabul ederek diğer tüm yiyecekleri ye*meyi reddedebilirler. Bağımsız bir kişilik sergileyerek kararını seç*tiği o özel yiyecekten yana verebilir ve başka hiçbir şey yemeyebilir. Bu da elbette doğal olarak anne baba ile olan ilişkisinde çatış*manın yaşanmasına yol açar.


Bebeklerin besin seçmesi genellikle travmatik beslenme dene*yimi olan, ameliyat ya da hastalık geçirmiş ya da geçirmekte olan bebekler de görülür. Böyle bir durumda bebek tarafından bastırıl*mış olan ve besin seçme olarak ortaya çıkan olumsuz geçmiş de*neyimlerin etkisi söz konusudur. Oyun yöntemi kullanılarak bebeğin bu olum*suz deneyimler üzerine bir bakıma konuşturulmaya ihtiyacı vardır.

Bebeklerde görülen besin seçme probleminin post-travmatik beslenme bozukluğu ile karıştırılmaması gerekir. Bebeklerin yiyecek seçme*sini post-travmatik beslenme bozukluğundan ayıran şey bebeğin uykularının düzenli, davranışlarının hırçın ya da bebeğin içe dö*nük olmamasıdır.

Çocuklarda yemek seçme

Sadece pilav yiyen, geri kalan bütün yiyecekleri yemeyi redde*den, on altı aylık bir bebeği örnek vermek istiyorum. Yemek seç*mesi dışında başka hiçbir problemi yoktu. Küçük kızı başka bir şey yemeye ikna etmek için anne baba bir hayli çabalamış; ama hiçbir sonuç alamamışlardı. Küçük kız ile anne babanın kurduğu ilişkiye bakıldığında anne baba arasında büyük bir yaklaşım far*kının varlığı göze çarpıyordu. Baba, kızının her istediğini yapma eğilimindeyken, anne daha otoriter olmaya çalışıyordu. Bu yakla*şım farkı eşler arasındaki ilişkinin de zamanla bozulmasına neden olmuştu. Aralarındaki tutum farklılıkları nedeniyle evde bir yemek düzenini de sağlayamamışlardı. Ayrıca kendileri de zaten evde be*lirli bir yeme düzeni olmasını arzu etmiyorlardı. Anne baba bir dü*zeni oturtma çabasından tamamen vazgeçerek her şeyi akışına bı*rakmışlardı. Oysa küçük kızın evde tutarlı bir düzenin varlığına ihtiyacı vardı. Anne babanın her ne kadar kendileri istemese de evde çocuklarının gereksinimlerini dikkate alarak, duygusal açıdan büyüyüp yetişkin olarak sorumluluk almaları gerekiyordu. Anne babanın kızlarının düzene olan gereksiniminin farkına varmaları ve bu doğrultuda kendilerini duygusal olarak olgunlaştırmaları kı*sa zamanda sorunu çözmelerini sağlamıştı. Kızları sadece pilav yi*yerek içinde yaşadığı düzene direnç gösteriyor, protestosunu da pilav dışında tüm yiyecekleri reddederek ifade ediyordu. Bu örnek*te de açıkça görüldüğü gibi bebeklerin/çocukların istenmeyen dav*ranışları aslında hep bir ihtiyacı anlatır. Problem davranışın, bir ihtiyacı anlattığı şeklinde yorumlanması beraberinde çözüm yola*rını da getirir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

*********************

Bebek Bakımı - Bebek Beslenmesi - Bebek Sağlığı Hamilelik - Tüp Bebek - Doğum -- Çocuk Eğitimi çocuk gelisimi, Çocuk Psikolojisi