Sayfalar

5 Kasım 2011 Cumartesi

Tüp bebekte kadının yardımına kocası yetişecek

Tüp bebek tedavisi yaptıracak kadınların 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısı ve en az 5 yıllık genel sağlık sigortalısı olma koşulunu sağlamadığı durumlarda, eşinin gerekli koşulları sağlaması şartı aranacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. SGK, Tebliğ'le yardımcı üreme yöntemi tedavilerini yeniden düzenledi. Buna göre invitro fertilizasyon (klasik tüp bebek) işlemleri (IVF), 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde tanımlanan "yardımcı üreme yöntemi" olarak kabul edilecek.
Ovulasyon indüksiyonu (OI) ve intrauterin inseminasyonu (IUI) işlemi bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Tüp bebek işlemleri, evli olmakla birlikte eşlerden herhangi birinin evlat edinilmiş çocukları hariç soy bağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması koşuluyla; genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla iki deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere uygulanan klasik tüp bebek tedavilerine ilişkin giderler belirli şartlar dahilinde karşılanacak. (Tüp bebek ücreti daha önce birden fazla yapılan evliliklerde de çiftlerden her ikisinin sağ çocuk sahibi olması durumunda SGK tarafından karşılanmıyordu.)

Tüp bebek tedavisinde giderlerin karşılanacağı şartlar

SGK, tüp bebek tedavilerine ilişkin giderleri şu şartlar altında karşılayacak: "Yapılan tıbbi tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması, 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış olması, uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması, en az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması, son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi gerekecek."
Daha önce en az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması şartı aranıyordu. Yeni düzenlemeyle halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması kolaylığı getirildi.

Klasik tüp bebek tedavinin yapılacağı durumlar

Yeni düzenlemede klasik tüp bebek işleminin hangi durumlarda yapılacağına da yer verildi. Buna göre klasik tüp bebek tedavisini gerektiren erkelere yönelik faktörler "Üro-androlojik tedaviye rağmen, en az 15 gün aralarla yapılan üç ayrı spermiyogramın hepsinde total progresif motil sperm sayısının 5 milyondan az olduğu oligoastenospermi olguları ile azoospermi olguları" olarak sıralandı.
Kadın faktörü ise şu üç başlıktan oluştu:
- Tubal faktör: Primer silier diskinezi - Kartegener Sendromu varlığı, laparoskopi ile onaylanmış bilateral tam tubal tıkanıklık saptanan (ağır distal tubal hastalık, bilateral organik proksimal tubal tıkanıklık, bilateral tubal tıkanıklık veya tüp yokluğu olan) olgular, ağır pelvik yapışıklık belirlenen veya tubal cerrahi (laparoskopi veya açık cerrahi ile ) sonrasında gebe kalamayan olgular.
-Endometriozis: Hafif ve orta derece endometriozis, ileri evre (evre 3-4) endometriozis. Hormonal - ovulatuar bozukluklar: DSÖ Grup I-II hastalarda anovulasyonda standart tedaviye yanıtsız olgular.
-Açıklanamayan infertilite: Hem erkek, hem de kadının tetkiklerinin normal olmasına ve gonadotropinlerle en az iki deneme OI + IUI uygulanmasına rağmen evlilik tarihinden itibaren 3 yıl veya daha uzun süreli gebe kalamama hali.
-Diğer endikasyonlar: Kötü ovaryan yanıtlı veya düşük ovaryan rezervli olgular.

TSK'ye bağlı tıp fakülteleri de yurtdışında tedavi içir rapor verebilecek

Yurtdışında tedavi için gerekli olan yurtdışı sağlık kurulu raporları arasına Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastaneleri tarafından verilen raporlar da eklendi. Yapılan değişikliğe göre Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastaneleri tarafından kendi mevzuatına uygun düzenlenen yurt dışı tedaviye ilişkin sağlık kurulu raporlarının Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olması yeterli sayılacak.
Hamilelik - Tüp Bebek - Doğum Hamilelik,Tüp Bebek,Doğum,Gebelik,Annelik

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

*********************

Bebek Bakımı - Bebek Beslenmesi - Bebek Sağlığı Hamilelik - Tüp Bebek - Doğum -- Çocuk Eğitimi çocuk gelisimi, Çocuk Psikolojisi